Fiskekort

Her finner du informasjon om de ulike fiskekort i området.
Vi håper du får mange og gode fiskeopplevelser!
Gjør deg kjent med grensene og ha fiskekortet tilgjengelig for kontroll.
All tjuvfiske blir anmeldt.

Namsvatnet:
Selges på skyssbåten eller hos Visit Børgefjell (Røyrvik Auto)

Børgefjell:
Selges hos Visit Børgefjell (Røyrvik Auto), og eventuelt andre

Krokvatnet og Storgollomsvatnet:
Vatnet er delt mellom to grunneiere:
Lars Erik Kvilaas, telefon: +47 41 61 98 52
Kristoffer Johansen, telefon: +47 91 33 22 86

Litjgollomsvatnet:
Kontakt oss på epost: post@namsvatn.no eller telefon: +47 96 62 37 49 / +47 99 02 99 82

Vestre Rekern:
Kontakt Jostein Namsvatn, telefon: +47 40 52 80 60

Østre Rekern:
Kontakt Kurt Vollmo, telefon: +47 92 43 53 83